TOP

CÔNG TY TNHH SÁU PHÁT

Địa chỉ: 8/7 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Tel: (0292) 3841567 - Fax: (0292) 3744020

Hotline: 0902 000 012 

Email: congtytnhhs[email protected]

Website:

Sponsor Partner

www.sauphat.com